Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Evangelizácia

27.06.2002, autor: Miron Koruľ-Kmec, kategorie: Evangelizace a misie
Kňaz John Gillmartin rozprával, že v denníku The New York Times ho zaujal jeden článok. Matka nakupovala vo veľkom obchodnom dome spolu so svojou päťročnou dcérkou. Kým čakala na zaplatenie, dievčatko niekde nebadane odbehlo. Neskôr vysvitlo, že si chcelo pozrieť hračky. Keď matka zistila, že dcérka zmizla, rýchlo prezrela oddelenie, v ktorom sa nachádzala. No dcérky nikde! Celá rozrušená sa obrátila na predavača a spýtala sa, či ju nevidel. Ten keď videl, že je prestrašená a na pokraji paniky, povedal: "Pani, nebojte sa. My máme vypracovaný postup na vyhľadávanie detí." Okamžite nahlásil do centra údaje o dievčatku a hneď nato išla informácia ampliónmi do celého obchodného domu. Určení pracovníci sa postavili do východov z obchodného domu a ďalší začali prehľadávať každý svoje oddelenie. Neprešlo ani päť minút, keď matke oznámili, že dievčatko sa nachádza v oddelení hračiek. Článok ďalej hovoril, že takmer každý obchodný dom má svoj program na takéto hľadanie st! ratených detí. Zamestnanci pri nástupe sa musia s týmto programom oboznámiť. Prehľadanie obchodného domu tak trvá maximálne desať minút. Ak sa dieťa napriek tomu nenájde, privolá sa na pomoc polícia. To sa však stáva veľmi zriedka. Na konci článku ešte uviedli perličku. Keď našli stratené dievčatko, veľmi sa zlostilo - vraj sa nestratila, vraj je už dosť veľká na to, aby sa k mame vrátila sama... [1]

V tomto rozprávaní je pár vecí, ktoré si je hodné všimnúť:

1. Plán na hľadanie detí.

2. Všetci zamestnanci vedia, čo majú robiť.

3. Spolupráca pri hľadaní.

4. Stratené deti si zvyčajne nechcú priznať, že sa stratili.

5. Neuvedomujú si nebezpečnosť svojho počínania.

6. Neuvedomujú si bolesť, ktorú spôsobili svojim rodičom.

Keď si pripomenieme Ježišove slová: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený" (Mk 16, 15-16), nebude ťažké si uvedomiť, že aj Boh má plán na hľadanie stratených duší. Problém je však v tom, že nie každý kresťan vie, čo má robiť. Pritom je toľko tých, ktorí si odmietajú priznať, že sú "stratení", že ich životný štýl ich vedie do nebezpečenstva straty večného života a už vonkoncom si nepripúšťajú, že by svojím počínaním zarmucovali nebeského Otca. Našou úlohou je nájsť týchto "stratených" a bdieť pri nich, kým sa nestretnú znovu s nebeským Otcom.

-----

S laskavým svolením řeckokatolické farnosti Vyšná Olšava (Miron - homily service), www.homily-service.sk

[1] http://geocities.com/jgillmartin/


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump