Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Články

Katolická charismatická konference 2017
 
16.03.2018, kategorie: Charismatické konference

Katolická charismatická konference 2018

Bude se konat opět v Brně !


Motto:

"Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci" (Ef 6,10)

Celý článek ...

20.02.2018, kategorie: Zprávy

Kurs přímluvné modlitby

Fulda, Německo


Intenzivní kurs pro ty, kteří se přimlouvají anebo vnímají povolání ke službě přímluvců. Registrace pro účastníky z ČR/SR: 140 €. Přednášející: Michelle Moran, Cyril John a další. Ubytování od 150 €. Vyučování bude probíhat v angličtině a němčině. Celý článek ...

12.07.2017, kategorie: Charismatické konference

KCHK 2017


28. katolická charismatická konference byla v neděli 9. července zakončena slavnostní bohoslužbou, kterou sloužil brněnský biskup ThLic. Vojtěch Cikrle. Celý článek ...

10.07.2017, kategorie: Charismatické konference

Objednávky nahrávek a videozáznamů z letošní konference


Objednávat můžete již dnes na našem webu, distribuce proběhne na přelomu srpna a září tohoto roku.

27.06.2017, kategorie: Charismatické konference

Katolická charismatická konference 2017

Tisková zpráva


Ve dnech 5.–9. července se na brněnském výstavišti BVV již po osmadvacáté uskuteční katolická charismatická konference. Hlavní program proběhne stejně jako v předchozích letech v pavilonu F a je otevřen všem křesťanům ze všech církví i těm, kdo se zajímají o duchovní témata, ale necítí se být členy žádné náboženské organizace. V prostorách pavilonu F se také bude konat slavnostní zahajovací bohoslužba, která se sem pro narůstající počet účastníků přesunula z brněnské katedrály – během celého programu konference jejich počet loni přesáhl sedm tisíc. Celý článek ...

23.06.2017, kategorie: Křesťanský život

Boží vůle: bludiště nebo cesta?


Všichni jsme často v situacích nejistoty, dokonce se nám zdá, že procházíme jakousi temnotou, trápí nás velké problémy lidí kolem nás i ve světě, jsme v lidsky neřešitelných situacích. Hledáme Pánovo světlo, modlíme se, ale zdá se nám, že Bůh mlčí… Celý článek ...

15.06.2017, kategorie: Zprávy

Odešel P.Peter Hocken


10.6. zemřel P. Peter Hocken - někdejší host naší konference, duchovní otec Pavla Streža a mnohých dalších. Zemřel poté, co se vrátil z Říma po oslavách zlatého jubilea Obnovy v Duchu, kde měl též konference. Dalo by se říct, že odešel, když „dokonal svou práci“. Za týden by oslavil 85. narozeniny.

03.04.2017, kategorie: Charismatické konference

Katolická charismatická konference 2017

Program a přihlašování


Motto:

"Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha" (Ez 36,26) Celý článek ...

29.12.2016, autor: Kallistos Ware, kategorie: Modlitba

Vzývání Ježíšova jména

Pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoli


Smysl modlitby by se dal shrnout slovy:
„Staň se tím, čím jsi.“ Byl jsi stvořen k Božímu obrazu a znovustvořen při křtu. Navrať se do sebe samého a objev Toho, kdo v tobě nikdy nepřestává hovořit. Celý článek ...

18.08.2016, kategorie: Modlitba

Pán mě skrze modlitbu mění


Někdy člověku může modlitba připadat nudná. Může ho rozptylovat mnoho vážných záležitostí. Je snadné říci: „No tak k čemu mi tohle je?“ nebo „Co z toho mám? Vůbec nic necítím!“ Celý článek ...

12.07.2016, kategorie: Charismatické konference

Konference v Brně 2016


V neděli 10. července se v zaplněném pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické konference. Záštitu nad jejím konáním převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a náměstek hejtmana Ing. Roman Celý, finančně ji podpořil Jihomoravský kraj a statutární město Brno. Protože se konference v Brně konala po desáté, a je tak příležitost slavit malé jubileum, začněme naše ohlédnutí krátkou statistikou. Zúčastnilo se jí 7 453 registrovaných účastníků, 1 450 dětí, z toho 920 na dětské konferenci, více než 200 žluto-oranžových pomocníků a dalších organizátorů, jimž patří velké poděkování. Celý článek ...

08.06.2016, autor: Angelo Scarano, kategorie: Bible

Jak jsem se prokousával k Bibli a Biblí


S Písmem jsem si prošel už dlouhou cestu. Občas mě oslovovalo, ale nepředstavovalo pro mě „nic víc“ než zdroj pouček a informací. Pak jsem se přihlásil na seminář o křesťanském životě. Na konci byla společná modlitba, kdy jsme měli možnost odevzdat svůj život Ježíši. Jako nadšený mladý člověk jsem „se nezdráhal“ a dal jsem všechno, celý svůj život. Nebál jsem se, protože jsem „nějak tušil“, že Pán je opravdu dobrý a nezkazí mi život. Při té modlitbě jsem neprožil nic zvláštního. Ale přišlo to až pak… Celý článek ...

13.05.2016, autor: Charles Whitehead, kategorie: Duch svatý

Osoba Ducha svatého – Paraklétos


Pro nás je však velmi důležité vědět, že Duch svatý je božská osoba, stejně jako jsou božskými osobami Ježíš a Otec, a je proto hoden naší lásky, chvály a uctívání; je někým, komu můžeme věřit a složit v něj svou důvěru. Celý článek ...

01.04.2016, kategorie: Zprávy

Formace vedoucích


V letošním roce připravuje ICCRS v Evropě dvě události: Institut pro formaci vedoucích a Kurs pro vedoucí. Celý článek ...

08.12.2015, autor: Terezie Horová, kategorie: Chvála a uctívání

Víkend chval: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém


Předposlední dubnový víkend roku 2015 se uskutečnil již pátý ročník Víkendu chval na Velehradě. Celý článek ...

19.11.2015, kategorie: Charismatické konference

Oheň jsem přišel vrhnout na zem! (Lk 12,49)

Evropská konference Katolické charismatické obnovy ve Varšavě (1.-4. října 2015)


První evropské konference Katolické charismatické obnovy od roku 2002 se ve Varšavě účastnilo pět set hostů více než 35 národností. Celý článek ...

09.07.2015, kategorie: Charismatické konference

Letošní Katolická charismatická konference 2015

Tisková zpráva


Pokud jste si někdy přáli vidět, jak vypadal více než pětitisícový zástup lidí, který podle evangelia Ježíš nasytil několika chleby a rybami, měli jste dne 12. července 2015 tuto možnost v pavilonu F brněnského výstaviště. Celý článek ...

06.07.2015, kategorie: Charismatická obnova

Papež František: Jediným nepostradatelným v církvi je Duch svatý


Na Svatopetrském náměstí se v pátek v podvečer papež František setkal s italskou Katolickou charismatickou obnovou, která pořádala dnes na olympijském stadionu v Římě národní shromáždění. Shodou okolností proběhne podobná akce zanedlouho také u nás. Od 8. do 12. července se bude Katolická charismatická konference konat v Brně. Celý článek ...

03.04.2015, autor: Michelle Moran, kategorie: Evangelizace a misie

Nezbytná součást evangelizace


Když jsem si nedávno vařila kávu, zapnula jsem konvici s vodou a šla něco udělat do obývacího pokoje. Do toho mi však někdo zavolal a byl z toho dlouhý rozhovor. Když jsem se vrátila ke knize, všimla jsem si, že z kuchyně vychází ostrý zápach. Šla jsem to prozkoumat zrovna v okamžiku, kdy se konvice s ohlušující ránou rozpadla na kusy!
Celý článek ...

17.01.2015, kategorie: Duch svatý

Papež: Duch svatý je v našich modlitbách opomíjen

Z papežovy promluvy 11.ledna 2015


Úryvek z promluvy papeže Františka před modlitbou Anděl Páně Celý článek ...

17.09.2014, autor: Raniero Cantalamessa , kategorie: Duch svatý

Rozlišování v Duchu svatém


Pojďme se podívat blíže na vedení Duchem svatým v životě křesťanů. Říká se tomu také „rozlišování duchů". První a zásadní rozlišování duchů je rozpoznání Ducha svatého od ducha světa (srov. 1 Kor 2,12).
Celý článek ...

02.06.2014, kategorie: Charismatická obnova

Usilujte o jednotu, která přichází od Trojice!

Papež na setkání s katolickou charismatickou obnovou, olympijský stadion v Římě


Charismatická obnova je velkou silou ve službě hlásání evangelia, v radosti Ducha svatého. Celý článek ...

21.05.2014, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Literatura

I Bůh touží po člověku


Prvotní a základní zvěst, kterou má církev hlásat světu a kterou svět od církve očekává, je o Boží lásce. Celý článek ...

09.04.2014, kategorie: Svědectví

Kurz Alfa jako cesta z krize

Svědectví účastníka


Nacházel jsem se v těžké životní situaci, kdy partnerské problémy a těžkosti v práci se dostaly nad neúnosnou mez a já hledal, o koho se opřít. Celý článek ...

11.03.2014, kategorie: Evangelizace a misie

Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu


Jde o šestiletou formaci k plnému vztahu s Bohem, k zralému křesťanskému životu, přirozeně směřujícímu také ke službě. Formace je nabídnuta všem. Celý článek ...

10.03.2014, autor: Michael Špilar, kategorie: Křesťanský život

Svěřit svůj život do Božích rukou, nebo „svaté kamikadze“?


Když slyším větu „Svěř svůj život do Božích rukou“, tak si vždy vzpomenu na modlitbu řidiče. Auto se rozjede a řidič zbožně pouští rukama volant, zavírá oči a zplna hrdla volá: „Bože do tvých rukou svěřuji tento volant“. Celý článek ...

17.02.2014, autor: P. René-Luc, kategorie: Ukázky z knih

Svědčit o Kristu


V září roku 1980 mě matka zapíše na katolickou školu v Beaucaire. Ředitel školy je kněz, takže se můžu účastnit mše svaté i ve všední dny. Jsem nadšený. Zároveň také zjišťuji, že to není jen tak být křesťanem, aspoň ne ve Francii. Celý článek ...

30.01.2014, kategorie: Chvála a uctívání

Papež: Jásáme nad gólem, ale Pána oslavujeme chladně


Modlitba chval nám dává plodnost. Řekl dnes papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Celý článek ...

23.01.2014, autor: Enzo Bianchi, kategorie: Modlitba

Lectio Divina

Jak se modlit Boží Slovo


Nedávno vyšla vynikající knížečka o staletími prověřené metodě modlitby s Písmem, zvané „lectio divina“, použitelné jak v osobní modlitbě, tak ve společenství. Uvádíme z ní stručný nástin jednotlivých kroků. Celý článek ...

22.01.2014, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Effatha

Svátost smíření prožitá v Duchu svatém


Jedním ze symbolů Ducha svatého je oheň: „On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm“ (Mt 3,11). Celý článek ...

» Všechny články | RSS článků

Doporučujeme

04.04.2018 - 20.06.2018
Seminář ve Velharticích u Klatov
21.04.2018
Téma: "Jdi a zbuduj můj dům"
28.04.2018
(kostel sv. Vavřince, Hluk)
19.05.2018 - 23.05.2018
Červený Kostelec
11.07.2018 - 15.07.2018
Brno

Nejbližší události

20.04.2018 - 22.04.2018
klášter Tuchoměřice
27.04.2018 - 29.04.2018
Hosín u Českých Budějovic
03.05.2018 - 08.05.2018
s Jeffem Scaldwellem v Hejnicích
12.05.2018
(Praha - farnost Spořilov)
25.05.2018 - 27.05.2018
Formační víkend pro mládež 14-18 let

» Události tohoto měsíce
RSS událostí

Novinky

Doporučujeme také tyto křesťanské stránky:
Víra, křesťanství, náboženství

Podklady pro pastoraci a katechezi

Katolík

Televize Noe

Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník

Katolický týdeník


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2017
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump