Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Oheň jsem přišel vrhnout na zem! (Lk 12,49)

Evropská konference Katolické charismatické obnovy ve Varšavě (1.-4. října 2015)
19.11.2015, kategorie: Charismatické konference


První evropské konference Katolické charismatické obnovy od roku 2002 se ve Varšavě účastnilo pět set hostů více než 35 národností. Během příprav jsme vnímali, že Obnova na našem kontinentě potřebuje povzbuzení – a tato konference pro každého účastníka byla opravdovým novým nadechnutím!

“Lidé nazývají Evropu starou dámou a my sami se tak často cítíme, a to i v Obnově. Ale co lidé na poušti potřebují nejvíce?!” zeptal jsem se během úvodního setkání. „Když jste na poušti, nesmíte zapomenout, že před vámi leží zaslíbená zem! Myslím, že bychom jako Obnova v Evropě nyní měli znovu dobývat zaslíbenou zemi! Je čas znovu obrátit svůj pohled na Pána, nikoliv na naše problémy a nedostatečnost. Je čas znovu žít v moci Ducha svatého!“

Hlavním tématem konference bylo naše zaměření se na vlastní identitu a povolání Obnovy. Dr. Mary Healy (Michigan, USA), předsedkyně věroučné komise při ICCRS hovořila o životě v moci Ducha svatého: “Jedinou odpovědí na dnešní problémy je Duch svatý! Pán nás volá k tomu, abychom žili v tomto proudu milosti. Kolem sebe máme tolik lidí, kteří neznají Boha! Nová evangelizace je možná pouze v moci Ducha svatého!” Mary Healy povzbudila své posluchače, aby nezanedbávali křest Duchem svatým a jeho dary. Jasně prohlásila, že “používání nadpřirozených darů musí být pro nás křesťany NORMÁLNÍ!”

Dr. Johannes Hartl (Augsburg, Německo), zakladatel “Domu modlitby” v Augsburgu mluvil další den konference o situaci v dnešní Evropě (uprchlíci, stav společnosti, církve a Obnovy) a uvedl, že křesťané měli vždy na výběr dvě možnosti: Volba 1 (“v síle, kterou nám dává Bůh”) je vždy lepší než volba 2 (“ustrašenost”). Položil otázku: “Co je horší? Krize v Evropě nebo ustrašení křesťané? Strach a obavy nás vedou do otroctví. Je mnohem lepší žít ve svobodě dcer a synů Božích! Jenom tak se můžeme postavit současným problémům a zažít takové vítězství, které David slavil nad obrem Goliášem!” Johannes pokračoval: “Svět se proměňuje, ale neudělejme tu chybu, že bychom se snažili žít pohodlně – evangelium je pro nás stálou výzvou!”
Na konci svého příspěvku uvedl Johannes tři oblasti, na které by se měla Obnova v příštích letech zaměřit: (1) jasné, biblické a praktické vyučování, (2) povzbuzení k hlubšímu modlitebnímu životu a (3) odvážné, na dary zaměřené vedení.

Účastníci měli příležitost se těmto a dalším tématům hlouběji věnovat během odpoledních workshopů.

Vyučování Mary Healy a Johannese Hartla podtrhla povzbudivá svědectví z Malty (o seminářích Život v Duchu pro kněze) a ze Slovenska (o smíření ve společnosti a jednotě křesťanů).

Eucharistickým slavnostem předsedali polští biskupové, kteří mezi nás zavítali (poněvadž jsou přáteli polské Obnovy) a také dva biskupové, kteří se účastnili celé konference: biskup Bronislav Dembowski (Polsko) a arcibiskup Kevin McDonald (Anglie).
Večerní program vždy začal příspěvky “zvenčí”: v pátek promluvil monsignore Miguel Delgado (Papežská rada pro laiky, Vatikán) a připomenul nám pravou identitu Obnovy v církvi, když nám představil nejdůležitější výroky papeže Františka o Obnově, její podstatě a povolaní. V sobotu s námi byl zástupce přípravné skupiny Světového dne mládeže a všechny mladé z Obnovu na toto setkání do Krakova v létě 2016.

Oba večery byly zakončeny časem chvály a uctívání a přímluvnou modlitbou.
Chvály a uctívání vedla živá a nadšená skupina “Jákobův žebřík” z Nizozemska. Pomohli nám efektivně vstupovat do Pánovy přítomnosti.

Všechny přítomné na závěr konference ještě jednou povzbudila Michelle Moran (Anglie, prezidentka ICCRS) k tomu, aby žili v moci Ducha svatého. “Ano, prožíváme dnes v Evropě nelehké časy! Ale můžeme se poučit od sester a bratří z ostatních světadílů: Tam, kde je pronásledování, tam roste víra! Evropa je slabý a někdy obtížný kontinent – ale Bůh na nás nezpomněl! Ti, kteří se věnují jen svým problémům, budou vidět zase jen své problémy! Ti, kdo nehledí dopředu, postrádají vizi! Bůh chce, abychom žili ve svobodě jeho synů a dcer a v moci jeho Ducha! Rozjeďme se nyní domů, posilněni touto nadějí, kterou nám Pán během těchto dní dal!”

Přišlo nám mnoho ohlasů a svědectví, že účastníci byli během konference mnoha způsoby povzbuzeni a požehnáni.

Christof Hemberger
Předseda evropského výboru ICCRS (ESCI)


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump