Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Jak přežít kázání

21.11.2003, autor: Kateřina Lachmanová, kategorie: Literatura


Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.


Mk 7,15Kdosi mi vyprávěl, že jeden kněz udělal lidem kázání o tom, jak přežít bez úhony nedělní kázání, když jim takříkajíc „nesedne“. Tomu říkám křesťanský realismus!


Nejednou se totiž člověku přihodí, že přijde na bohoslužbu docela v pohodě a odchází značně nahlodán, pokud ne úplně zničen. Ještě hůře, pokud již přišel s nalomeným srdcem, a řeznický styl bohoslužby či kázání jej dočista dorazí. Silnější nátura možná špatným či zlým kázáním neutrpí citelnou úhonu, protože se rozhodne nenechat si zkazit náladu a vypne příjem; krátí si pak čas počítáním žárovek na kostelním lustru, pozorováním roztodivných nedělních klobouků či hemživých dětí, případně si čte pod lavicí farní věstník.


V horším případě bedlivě poslouchá a v duchu protestuje a kritizuje kazatele. Těžko se pak vyhne pokušení ulevit si před kostelem s přáteli nějakou trefnou poznámkou, ne-li celým proslovem. Podtrženo a sečteno, když člověk nechá věcem volný průběh, může se mu podařit za jednu bohoslužbu více rozmnožit hříchy než získat Boží milost.


I tady totiž platí slovo Ježíšovo: ne co do srdce vchází, ale co z něj vychází znečišťuje člověka. Nejhorší tedy není chvíle nedobrovolné roztržitosti (nebo i dobrovolné, velí-li tomu pud sebezáchovy). Horší je zatvrdit své srdce, dovolit, aby z něj probublávala povýšená kritika, pohrdání či hořkost vůči kazateli, případně vůči církvi jako takové. Špatné kázání nebo jednání kněze mi nemůže nijak ublížit, pokud myšlenky mého srdce vůči němu budou pouze pokora a milosrdenství. Ideální pak bude, jestli mne podobná tíživá zkušenost povzbudí k modlitbám za dotyčného a ke zvýšené lidské pozornosti; je paradoxní, že za dobré kněze se modlí spousta lidí, protože je prostě mají rádi, zatímco za ty poněkud složitější povahy, nesympatické a možná i zlé málokdo, někdy vůbec nikdo; natož aby se někdo zajímal o jejich lidské prožívání, proč jsou takoví, jací jsou.


Tento úryvek je převzat z knihy O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou s laskavým souhlasem Karmelitánského nakladatelství.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump