Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Jak žije Obnova v Ostravě a okolí

20.06.2002, autor: Přípravný tým Konference 2002, kategorie: Charismatické konference
Není v silách konferenčního týmu vyčerpávajícím způsobem popsat situaci a život všech společenství vzešlých z širokého proudu charismatické obnovy v katolické církvi v Ostravě a okolí. Těchto společenství je více a často o sobě ani mnoho nevíme. Nabízíme pohled na několik „ohnisek“, z nichž vyšli členové přípravného týmu konference.

Ostrava:

Společenství charismatické obnovy v Ostravě-Přívoze vzniklo na základě touhy i modliteb přívozských farníků. Proto Pán poslal do Přívozu kněze P. Bogdana, který je společenstvím nakloněn. Toto přání bylo vysloveno 20. 10. 1996 členkou farní rady: „Závidím mladým, že oni mají společenství.“ Reakce na toto přání byla okamžitá. Na počátku společenství nebylo zaměřeno charismaticky. Scházelo se 1x týdně a po určitou dobu se probíraly základy katolického katechismu. Jeho tvář se postupně formovala, jak vzpomínají ti, kteří jsou členy od jeho vzniku: „Ze začátku byli všichni strašně neukáznění. Všichni do všeho mluvili a nikdo nikoho neposlouchal.“ Měnili se i členové. Bylo dosti těch, kteří přišli, nakoukli a odešli. Někteří odešli, protože určití členové při modlitbě „převraceli oči“. Po semináři Život v Duchu (1998) získalo společenství určitý řád. Jeho členy se stali nejen farníci z Přívozu, ale i z jiných částí Ostravy. Za jeho vedoucí byla zvolena v té době nejmladší členka Gabriela. Nejstarším členem byl dnes již zesnulý „dědeček Jan“, který docházel ve věku 94 let. Občas se objevila o 90 let mladší členka Terezka, roztomilá dcera jedné naší sestry. K našemu životu patří i různé společné výlety, které vždy končí posezením u piva. K jejich uskutečnění dochází většinou v době, kdy kněz vytáhne paty. Ale abychom se nezmiňovali pouze o pivě... Členové se podíleli na přípravě a průběhu duchovních seminářů a kurzů, spolu s ostatními přívozskými farníky se zúčastňují úklidu kostela, příprav farních oslav a v poslední době se zapojili do „Tříkrálové sbírky“. Sami své společenství hodnotíme jako živé, otevřené. Často k nám přicházejí různí zvědaví zájemci, z nichž se ojediněle stávají noví členové. Po přítomnosti Ducha svatého stále toužíme a on své působení potvrzuje různými projevy v životě každého z nás.

Helena Kafiová

Frýdek-Místek:

Historie současného společenství hlásícího se k obnově začala ve Frýdku v roce 1994 nástupem dvou spolužáků z VŠ na civilní službu ve farnosti. Vzhledem k podpoře místního faráře (nebo snad i vzhledem k atraktivitě svobodného mužského základu?) společenství prožilo období velké expanze (několik seminářů obnovy, několik kurzů, mnoho dalších aktivit). Při jedné návštěvě místního faráře nad otevřenou lahví vína byla pronesena památná věta: „Vy jste tady taková komunita Hrozen.“ To pojmenování se překvapivě ujalo. V té době byla do Frýdku přenesena oblastní setkání obnovy po jejich ukončeních v Napajedlech. Po období určitého tříbení a změně faráře se společenství ustálilo mezi 8 – 12 pravidelnými účastníky, kteří viděli smysl ve společných modlitbách, sdílení, četbě a výkladu Písma i společných aktivitách (oblastní setkání obnovy, občas spolupráce při kurzech a seminářích, občas společná akce). Další výrazným znakem je důraz na ekumenické vztahy, které rozvíjíme pravidelnými čtvrtletními ekumenickými modlitbami a neformálním setkáváním s představenými místních církví. Ve Frýdku-Místku v současnosti funguje několik dalších společenství vzniklých ze zkušenosti s charismatickou obnovou.

Mirek Přikryl

Opava:

Pocházíme z různých opavských farností. Vědomí vlastní duchovní prázdnoty a touha po naplnění nás vedla do přívozské farnosti v Ostravě na kurzy duchovní obnovy. Naše další cesta už ve vlastním společenství ve farnosti svatého Ducha v Opavě nebyla zpočátku snadná. Očekávání, společné modlitby, ale i pochybnosti a zklamání. Osobní hledání a vědomí druhého jako daru nám pomáhaly překonávat počáteční rozdíly. Po dvou letech společného duchovního hledání a růstu naše malé společenství Pán Bůh povolává do služby druhým lidem.

Vladimír Žák


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump