Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Jeff Scaldwell se na Konferenci do Brna těší ...

30.06.2016, kategorie: Charismatické konference


Milí přátelé,

moc se těším na setkání s mnohými z vás v červenci na Katolické charismatické konferenci v Brně. Jsem velmi poctěn vaším pozváním, opravdu se na setkání těším.

Tento rok v dubnu si připomínám čtyřicáté výročí, kdy jsem dal svůj život Pánu Ježíši. V té době jsem na univerzitě studoval francouzštinu a němčinu.
Součástí studia byly i dvě šestiměsíční stáže ve Francii a v Německu. Když jsem v dubnu 1976 prožil setkání s Ježíšem, které proměnilo můj život, byly obě stáže již domluvené a zařízené, takže jsem jako čtyřtýdenní křesťan musel odjet na pobyt do Německa, do východního Berlína. Měl jsem pracovat v překladatelském oddělení pro vládu východního Německa!
Toto místo jsem si vybral proto, že jsem chtěl vidět a na vlastní kůži zažít, jaké by to bylo žít v komunistické zemi, kde jste bez svých svobod. Takže jsem strávil šest měsíců ve východním Berlíně za Berlínskou zdí, pracoval jsem a poznával lidi, kteří nepožívali těch svobod jako já ve své zemi. S lidmi, kteří byli odděleni od svých rodin a od svých milovaných vysokou zdí, vystavěnou totalitním politickým režimem.

Když se dnes dívám zpět, vidím ve svém životě stopy Otcových rukou, protože během těch šesti měsíců mi zasadil cosi velmi hluboko do srdce. Zasel do mne hluboký pocit nespravedlnosti, že totiž nikdo nemá právo rozdělovat rodiny, že nikdo nemá právo nám odnímat naše osobní svobody a rozhodovat o našich životech.

Dal mi také pochopit, že sice lidé způsobují rozdělení a staví zdi, ale náš úžasný nebeský Otec tato rozdělení uzdravuje a zdi strhává. Můj Bůh je Otcem, který stvořil rodinu, má nadšení pro vztahy a nesnáší, když je někdo rozvrací. Svěřil nám také službu usmíření, protože chce, abychom se smířili s ním i se sebou navzájem. Bible nám říká, že Bůh je láska, že si nás zamiloval jako první. Když se Ježíše ptali, jaké je největší přikázání, odpověděl takto: miluj Pána svého Boha a miluj svého bližního. Zní to dost jednoduše a přímočaře. A přesto jsme jako lidstvo vše zkomplikovali svými spory, hádkami, rozdělením a posuzováním.

Proto mě naplňuje radostí, když vidím, co se v této době děje v České republice a na Slovensku. Jsem svědkem toho, jak se Kristovo tělo sjednocuje: zdi padají a různá rozdělení jsou smetena vlnou uzdravující a obnovující lásky našeho nebeského Otce. Mohu upřímně říci, že něco takového v jiných částech Evropy nepozoruji. S naší službou jezdíme po celé Evropě, ale v České republice a na Slovensku se děje něco jedinečného, jakési hnutí usmíření a uzdravení srdcí.

V Otcových očích jsme všichni krásné a milované děti a on touží, abychom se milovali a přijímali navzájem, abychom se objali v jeho Otcovském náručí.
Proto jsem tak nadšen z působení ve vašich zemích. Proto je vámi můj diář tak zaplněn, trávím zde poslední dobou více času než v jakékoliv jiné evropské zemi. Pokaždé, když sem přijíždím, tak se těším a čekám, co Pán přichystá tentokrát.

To, co vidíme a prožíváme, bych popsal jako skutečnou obnovu, oživení (revival). Oživit totiž znamená „přivést zpět k životu“. Ano, v tomto úžasném a ohromujícím zjevení Otcovy lásky jsou naše srdce přiváděna zpět k životu, oživována poznáním, že jsme Bohem milováni a stvořeni pro lásku. V srdci Evropy, v České republice a na Slovensku pracuje Pán na úžasném díle oživení našich srdcí...

Takže jsem přesvědčen, že Konference v Brně bude něčím nádherným a my budeme svědky uzdravení, usmíření a obnovy. Moc se těším na setkání s vámi se všemi!

Jeff Scaldwell, duben 2016

Převzato z časopisu Effatha (2/2016)


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump