Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Kazety z charismatické konference

19.08.2002, autor: Luboš Fiala, kategorie: Charismatické konference
Objednávky

Kteroukoli kazetu je možné si objednat na níže uvedené adrese. Cena 1 kazety je 55,- Kč. Protože se kazety posílají jako balík, doporučuji objednat nejméně dvě kazety. Poštovné za balíček je totiž 35,- Kč. Objednávky se snažíme vyřídit do 14 dnů od objednání. Platíte až po obdržení, v balíčku je přiložena složenka, kterou zaplatíte na každé poště.

Všechny kazety je možné si objednat na adrese:

Luboš Fiala

Náměstí 192

683 52 Šaratice

tel. +420 604 238 089

2002

1. P. Daniel Ange: Živá naděje v Kristu I.

2. P. Daniel Ange: Živá naděje v Kristu II.

3. manželé Eisehardtovi: Je čas ve víře čekat a čas jednat

4. P. Aleš Opatrný: "Už je toho dost, Hospodine" 1.Král, 19

5. pásmo svědectví - Doufat proti vší naději

6.Katka Lachmanová: Nadějě za druhé - přímluvná modlitba

7. P. Vojtěch Kodet: Cesty ven z beznaděje I.

8. P. Vojtěch Kodet: Cesty ven z beznaděje II.

9. manželé Ženíškovi: Láska k církvi

10. P. Adam Rucki: Panna Maria - matka a sestra naše

11. P. Vojtěch Kodet: Krize středního věku u mužů

12. manželé Eisenhardtovi: Co nás život naučil

13. manželé Svobodovi: Nadějě pro rodiče s dětmi v pubertě

-----

1992

1. Henry Cappello: Co je to Obnova

2. Henry Cappello: Práce ve skupinkách

3. Henry Cappello: Učednictví

4. Fritz Mascarenhas: Děti Boží jsou Ti….

5. Fritz Mascarenhas: Dopad osobního hříchu….

6. bp. B. Dembowski: Význam laiků

1993

1. Norbert Baumert: Povolání I.

2. Norbert Baumert: Povolání II.

3. P. Etienne Richer: Kříž – znamení milosrdenství a uzdravení

4. Katka Lachmanová: Usmíření v Těle Kristově

5. P. ing. Aleš Opatrný: Obnova u nás

P. ThDr. Michael Slavík: Evangelizace

1994

1. P. ing. Aleš Opatrný: Jak žít ze svátosti křtu

2. P. Kilian McDonnel OSB: Jak souvisí křest v Duchu svatém s křesťanskou iniciací

3. Sr. Katarína Barátová: Vstoupit do Božího milosrdenství a žít ho

4. Katka Lachmanová: Lenost a nekázeň

5. bp. B. Dembowski: Encyklika o povolání a poslání laiků v Církvi

1995

1. bp. Maurice Taylor: To, co nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího

bp. Maurice Taylor: Sjednoceni v Duchu, obdarováni ke službě

2. Katka Lachmanová: Zakořeněni v Něm, anebo …

3. Jan Klas: Sebepřijetí, falešné zdroje identity

4. Jo Croissant: Jako muže a ženu je stvořil I.

5. Jo Croissant: Jako muže a ženu je stvořil II.

1996

1. P. Aleš Opatrný: Folklór nebo křesťanství

Miloslav kard. Vlk: Homilie

2. Petr a Ignác Muchovi: Evangelizace prakticky

3. Bruce Clewett: Přímluvná modlitba a evangelizace

4. Bruce Clewett: Umění napomínat a povzbuzovat

5. Dr. Philippe Madre: Bůh Tě volá jménem

6. Dr. Philippe Madre: Vyslání v moci Ducha svatého

7. P. Michael Slavík: Naděje – ohrožený druh?

P. Adam Rucki: Homilie

8. manž. Bláhovi a Fenclovi: Co dál ve společenství po semináři

P. Michael Slavík: Co je Charismatická Obnova

9. Bruce Clewett: Evangelizace a misie ve světě

1997

1. Katka Lachmanová: Hledejte mou tvář

Ignác Mucha: Ježíš – Bůh je spása

2. P. Olivier Turbat: Ježíš je Pán

3. P. Olivier Turbat: Ne každý kdo mi říká Pane,…..

4. manželé Svobodovi: Jak poznat co Bůh chce?

5. Bruce Clewett: Vize I.

6. Bruce Clewett: Vize II.

7. P. Jan Mráz: Křesťanství všedního dne

8. manželé Jelínkovi: Vedení dětí ve víře

9. Sestra Veronika: Hledání povolání

10. P. Zdeněk Čížkovský: O misiích ve světě

11. P. Aleš Opatrný: Solidarita s národem

1998

1. Karel Řežábek: O modlitbě chvály

2. Karel Řežábek: Reptalství

3. Kalevi Lehtinen: Osvobození od legalismu

4. soubor svědectví: Když nás život válcuje

5. Kalevi Lehtinen: Otevření se milosti a Božím darům

6. P. Aleš Opatrný: Dát se vést Duchem je život a pokoj

7. Katka Lachmanová: Žít všední den

8. Kalevi Lehtinen: Osobní svědectví

9. F. a I. Muchovi: O charizmatech

1999

1. P. Vojtěch C. Kodet: Otcovství

2. Jan Klas: Otcovství v rodině

3. Sestra Veronika: Maria pod křížem

4. P. Bogdan Stepieň: Obrácení poprvé, podruhé, …

5. Sestra Veronika: Jak kráčet s Bohem

6. P. Laurent Fabre: Rozdávání, dělení, sdílení bohatství života v celku Církve

7. arcibiskup Jan Graubner: Láska k církvi

8. Katka Lachmanová: Sebezápor vyšlý z módy

9. P. Laurent Fabre: O komunitě a komunitním životě

10. bp. B. Dembowski: O Obnově

2000

1. Tom Edwards: Vy jste sůl země

2. P. Etienne Richer: Milost jubilea

3. P. Ondřej Pávek: Hradby našich srdcí

4. P. Vojtěch C. Kodet: Smíření s Církví

5. manželé Muchovi: Naděje

6. Tom Edwards: Vytrvalá modlitba

7. P. Aleš Opatrný: Odcházím v ten zlý svět

8. Tom Edwards: Spása pro národy

9. svědectví o programu TEC v Čechách

10. Katka Lachmanová: Ve škole milosrdenství se sv. Terezií a sv. Silvánem

2001

1. Dr. Mallia John: Já jsem Hospodin tvůj Bůh I.

2. Dr. Mallia John: Já jsem Hospodin tvůj Bůh II.

3. Sestra Veronika: Boží slovo a víra

4. P. Vojtěch C. Kodet: Nebudeš mít jiné Bohy mimo mne

5. Karel Řežábek: Krize otcovství

6. Angelo Scarano: Jak číst Bibli s užitkem

7. Sestra Veronika: Emoce v duchovním životě

8. Karel Řežábek: Mentalita otroka a mentalita syna

9. P. V. Kodet a K. Lachmanová: Cesty ke svobodě

10. P. Václav Chroust: Spiritualita všedního dne


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump