Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Modlitba v Duchu

29.05.2010, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Duch svatý

Celá druhá polovina osmé kapitoly listu Římanům pojednává o Duchu svatém, který budí modlitbu v srdci stvoření a v srdci člověka. Podívejme se na dva verše, které se nás bezprostředně dotýkají: "Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle" (Řím 8,26-27).

Svatý Pavel prohlašuje, že se v nás Duch modlí "nevyslovitelnými vzlyky" (a říká-li, že se Duch "modlí", je to totéž, jako kdyby řekl, že "nám dává se modlit"). Kdybychom dokázali objevit, zač a jak se Duch v srdci věřícícho modlí, poznali bychom samo tajemství modlitby. A mně se zdá, že to možné je. Duch, který se v nás ve skrytu a bez hlasitých slov modlí, je tentýž Duch, který se modlil jasnými slovy v Písmu. On ho "inspiroval", inspiroval i modlitby, které v Písmu čteme. V určitém smyslu se dá říci, že nic není "vysloveno" s takovou jistotou a jasností jako "nevyslovitelné" lkaní Ducha. Je-li dogmaticky pravdivé, že Duch svatý v církvi i v duších stále promlouvá a že novými způsoby vyjadřuje totéž, co v Písmu prostřednictvím proroků, pak také platí, že se dnes v církvi a v duších modlí stejně, jako učil modlitbě i v Písmu. Duch svatý se nemodlí dvěma různými způsoby.

Tento text je převzat z knihy Život pod vládou Kristovou, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump