Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


O modlitbě

02.06.2010, autor: Silván z Athosu, kategorie: Modlitba

Mnozí lidé čtou rádi dobré knihy, a to je dobře, ale nejlepší ze všeho je modlit se. Kdo však čte špatné knihy nebo jen noviny, ten se sám potrestá: Jeho duše hladoví, protože nemá potravu a radost, která je v Bohu. V Bohu je její život, radost a štěstí. Bůh nás nevýslovně miluje, a jeho lásku lze poznat skrze Ducha svatého.

Pokud se tvá mysl chce modlit v srdci, ale nemůže, modli se ústně a přidržuj mysl ve slovech modlitby. Postupem času ti Bůh daruje modlitbu srdce bez marných myšlenek a budeš se modlit s lehkostí. Někteří lidé si poškodili srdce, protože se snažili vytvářet modlitbu v srdci svým rozumem, ale došli jen k tomu, že se pak nemohli modlit ani ústy.

Nauč se řádu duchovního života: dary jsou dávány prosté, pokorné a poslušné duši. Kdo je poslušný a ve všem zdrženlivý – v jídle, v řeči, v pohybu –, tomu dá sám Bůh modlitbu a bude mu snadné modlit se srdcem.
Ustavičná modlitba vychází z lásky. Lze o ni přijít odsuzováním, prázdnými slovy a nezdrženlivostí. Kdo Boha miluje, ten na něj může myslet dnem i nocí, protože žádné věci nebo činnosti nemohou člověku v milování Boha zabránit. Apoštolové přece milovali Pána a svět jim v tom nebyl překážkou, i když na svět museli myslet, modlili se za něj a hlásali v něm evangelium. Arseniovi Velikému bylo sice řečeno: „Utíkej před lidmi.“ Ale i v samotě nás Duch Boží učí modlit se za lidi a celý svět.

V tomto světě má každý svoje povolání: někdo je car, někdo patriarcha, někdo kuchař, někdo kovář nebo učitel. Ale Pán miluje všechny stejně a velkou odměnu dostane ten, kdo miluje Boha víc. Máme přikázání milovat Boha celým srdcem, celou myslí a celou duší. Ale jak je možno milovat bez modlitby? Proto mysl i srdce člověka musí být vždycky svobodné pro modlitbu.

Koho miluješ, na toho se ti chce myslet, o tom se ti chce mluvit, s tím se ti chce být. A Pána miluje duše jako Otce a Tvůrce a stojí před ním v bázni a lásce: v bázni, protože je to Pán; v lásce, protože jej zná jako Otce; on je nekonečně milosrdný a jeho milost je sladká nade vše.

Poznal jsem, že modlit se je snadné, protože nám pomáhá milost Boží. Pán nás dobrotivě miluje a v modlitbě nám umožňuje hovořit s ním, činit pokání i vzdávat díky.

Nelze slovy vypovědět, jak velice nás Pán miluje! Jen v Duchu svatém je možné tuto lásku poznat. A duše modlícího se zná Ducha svatého.

Ukázka je z knihy Moudrost Silvána z Athosu, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump