Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Pro ty, kterým není v církvi lehko kvůli životnímu stavu II.

24.10.2004, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Charismatické konference

Mne by zajímalo, jak si katolická církev vykládá, že je zakázáno rozejít se s manželem kromě případu smilstva?

Toto je v první řadě problém překladu z řečtiny a pak další problém, jak to vyložit. To zásadní Ježíšovo slovo je: co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje. My se tedy necítíme oprávněni ze své moci říct, že my lidé můžeme manželství rozloučit. Toto místo se trochu jinak vykládá na křesťanském Východě a jinak na Západě. Východ je náchylnější k určitým opravným krokům u manželství, která nevydrží. Nicméně dokázané cizoložství není důvodem k zneplatnění manželství, víc si netroufnu říct.


Slyšela jsem o zneplatnění.

Jestliže se po prozkoumání zjistí, že pro nějaký, právem vymezený důvod nebylo manželství uzavřené před dvěma nebo dvaceti lety platné, pak se výrokem soudu, a musí to být dvě instance, které se stejně vyjádří, rozhodne, že to manželství je nikoliv zneplatněno, ale že je neplatné od samého začátku. Kdyby si někdo bral člověka a před svědky by řekl: alkoholika si v životě nevezmu, partner by řekl, že vůbec nepije, přitom by alkoholik byl, tak ten člověk neuzavřel platný sňatek, protože zamlčel podstatnou okolnost pro tu druhou stranu. Nebo kdyby se prokázalo, že jeden z těch dvou, kteří se brali, to manželství před svatbou vůbec nechápal jako nerozlučitelné, tak je to další důvod. Podstatné je, že se musí zjistit, že ten defekt byl před uzavřením manželství, nikoli až potom.


Pro povzbuzení jeden krásný příběh. Manželé, tři malé děti, měli dluh na baráku, muž kromě svého zaměstnání chodil ještě k zedníkům, aby si přivydělal. Aby nepil se zedníky pivo, neutrácel a nestal se alkoholikem, začal za korunu hrát v hospodě ve výherních automatech. Dostal se do závislosti a dluhů. Jeho ženě poradili, aby od něj odešla, než zničí rodinu. Jeho žena měla tolik rozumu, že řekla, že by ho tím oddělala. Zní to jako v pohádce, ostatní křesťané ve farnosti se za ně vytrvale modlili, pár přátel jim trochu pomohlo finančně, ale lidé okolo se opravdu vytrvale modlili a vymodlili to, že je to už pár let v pořádku. Vím, že to vždycky takto dobře nekončí, ale chci tím jen ilustrovat to, že řešení bez Krista opravdu křesťanské není. A za svůj vztah ke Kristu jsme každý osobně zodpovědný. Na druhé straně nám ho nikdo nemůže vzít, takže v tom vidím největší naději.

Pane Ježíši, ty jsi nechodil okolo bolestí druhých lidí nevšímavě, ty jsi uzdravoval mnohou bolest a nemoc v lidu a ty nás také voláš k obrácení. Prosíme tě za sebe i za ty, které máme na srdci, i za ty, které neznáme a pro které je to životní problém. Ať se mohou k tobě obrátit, ať nečekají změnu v životě druhých, ale najdou tebe a tak se promění jejich vlastní život. Tebe, Panno Maria, prosíme, abys posílila naději všech, kteří jsou zkoušeni, jejichž naděje vypadá tak beznadějně, jak vypadal tvá situace, když jsi stála pod křížem svého umírajícího syna. Zdrávas Maria. Ve jménu Otce, i Syna i Ducha svatého. Amen. Hezký večer.

  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump