Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Rady zkušeného ďábla k evangelizaci

27.08.2003, autor: Leonard Sullivan, kategorie: Evangelizace a misie

S omluvou C. S. Lewisovi píši následující kapitolu z nedávno zachyceného Satanova vzkazu jeho démonům - jak zneškodnit evangelizátory a evangelizaci vůbec.


1. Svádějte lidi ke konání dobrých skutků - na špatném místě a ve špatný čas. Například ten, kdo má nevyužitý dar hlásání, by měl být povzbuzován, aby se ujal aranžování květin kolem oltáře. Ti, kdo už svůj dar hlásání využívají, by měli být vedeni k účasti na nějakém dalším dobrém díle, aby nemohli pořádně dělat ani jedno ani druhé.


2. Pokoušejte je k tomu, aby vzhlíželi s obdivem k obzorům křesťanství, hlavně těm minulým (růžové brýle případně dodáme), a aby tak konsternováni zůstali stát na místě a neudělali nic.


3. Vzhledem k tomu, že je většinou neefektivní svádět aktivního křesťana k vážnému hříchu, podporujte menší hříchy. Až se dostane do fáze "lehké hříchy jsou nezávadné", zanechte ho jeho vlastní setrvačnosti. Zanese ho to tak daleko od Ježíše Krista, že na něj ani nevzpomene a nebude ho chtít ani v hodině smrti.


4. Ať se o evangelizaci co nejvíce mluví, píše, diskutuje a debatuje. Je to nejjistější způsob, jak zajistit, aby se pro ni prakticky vykonalo málo nebo nic.


5. Připomínejte jim, že aktivně evangelizující církev může snadno narazit na ostatní křesťanské církve. Je lepší nic nedělat, nebo lidem nabízet nejnižší, nemastný neslaný společný jmenovatel všech křesťanských vyznání.


6. Přesvěčte biskupy a kněze, ať kážou ve stylu "Hlavně buďte slušní a hodní a dávejte dobrý příklad." Lidé budou předpokládat, že to v zásadě už dělají, takže přestanou naslouchat a budou ignorovat vše ostatní, co by eventuálně mohlo být řečeno. Výsledkem bude křesťanství bez Ježíše Krista.


7. Podporujte vznik nových náboženských spolků, uskupení, výborů a velkých akcí, které by duplikovaly to, co už se jinde dělá. To vyvolá v aktivních křesťanech dojem, že jsou velice vytíženi, a ve skutečnosti je to odvede od toho, co Ježíš skutečně chce, aby dělali.


8. Ať si křesťané stále stěžují a ať reptají nad svými těžkostmi. Může to být velmi nakažlivé a jistě to oslabí celou církev.


9. Zaměstnejte jejich představené nedůležitými záležitostmi, na kterých vyplýtvají svou energii, aby nezbyl čas na rozlišování směru a vize v podstatných věcech.


10. Podporujte pokoru (samozřejmě falešnou), aby křesťané podceňovali svou hodnotu v Ježíši Kristu pro budování království. Ať se cítí tak neužiteční, že nebudou chtít dělat naprosto nic.


Stalo se ke mně slovo Hospodinovo:
"Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky,
znal jsem tě,
dříve, než jsi vyšel z lůna,
posvětil jsem tě,
dal jsem tě pronárodům za proroka."
Nato jsem odpověděl:
"Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil.
Jsem přece chlapec."
Ale Hospodin mi řekl:
"Neříkej: Jsem chlapec.
Všude, kam tě pošlu, půjdeš,
a všechno, co ti přikáži, řekneš.
Neboj se jich,
já budu s tebou a vysvobodím tě,
je výrok Hospodinův" (Jer 1,5-8).

Překlad KLÁRA LUKAVSKÁ.


Leonard Sullivan je učitelem v mezinárodním katolickém výcvikovém středisku CEG pro pouliční evangelizaci v Londýně. Evangelizaci se věnuje intenzivně už 46 let, začal dávno před koncilem.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump