Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Seminář o evangelizaci

Želiv
24.02.2013 [neděle] - 01.03.2013 [pátek], kategorie: Formace

Evangelizace je pro církev základní prioritou. Papež Pavel VI. v encyklice Evangelizace v moderním světě v § 14 píše: „Chceme znovu potvrdit, že úkol evangelizovat všechny lidi je základním posláním církve. Je to povinnost i poslání, které je stále naléhavější díky obrovským a hlubokým změnám v současné společnosti. Evangelizace je ve skutečnosti milostí a povoláním vlastní církvi, je její nejhlubší identitou. Církev existuje právě proto, aby evangelizovala.“

Lidé, kteří touží evangelizovat, potřebují přípravu a vzdělání. Týdenní kurz má dva základní cíle. Především pomoci účastníkům pochopit povahu této formy nové evangelizace a dále probrat některé praktické způsoby, jak tuto evangelizaci konkrétně uskutečňovat.
Tento kurz povede P.Pat Collins, který mimo jiné stál u zrodu kurzů Alfa v Irsku, spoluzakládal evangelizační společenství Nové jaro a je členem biskupské komise pro evangelizaci. Publikuje, učí na katolické univerzitě a přednáší na mnoha místech.

Mezi tématy tohoto kurzu budou: kerygma Ježíše Krista, formy evangelizace, kroky k víře, dary Ducha svatého, evangelizace rodin, růst víry, přímluvná modlitba a další.

Pořadatel:

Podrobnější informace o programu, ubytování, organizaci , atd. lze najít na webu kláštera: www.zeliv.eu.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump